Previous
Next
Previous
Next

วีดีโอตัวอย่างการลงทะเบียนรับประกันสินค้า และเช็คระยะเวลารับประกัน ถ้าหากดูไม่ได้ให้กดรีเฟรชรอบหนึ่ง

ถ้าหากดูไม่ได้ให้กดรีเฟรชหน้านี้รอบหนึ่ง

ประวัติความเป็นมา kranzle

  Kranzle Company  ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1974 โดย Mr. Josef Kranzle
เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ผลิตเครื่องมือทำความสะอาด เครื่องมืออุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยมุ่งเน้นในด้านคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้เครื่องหมายการค้า Kranzle ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  และเป็นผู้นำทางการตลาดในด้านนี้มาโดยตลอด

   ปัจจุบัน Kranzle  มีโรงงานผลิตอยู่ใน 2 เมืองหลัก คือ Illertissen  และ Bavaria มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 54,000 ต.ร.ม. โดยแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับการผลิตสินค้าประมาณ 20,000 ต.ร.ม. และในส่วนของคลังสินค้าที่สามารถจัดเก็บแท่นวางสินค้าได้ถึง 6,500 แท่น